Reynaldo Gianecchini rescues partnership with Eva Wilma in Secret Truths: ‘Prazer’

17


About to return to the air with the rerun of Verdades Secretas (2015), which premieres on August 24 on Globo, Reynaldo Gianecchini rescued the partnership he had with Eva Wilma (1933-2021) .